Slovensky
          

Pltníctvo


Minulosť


Začiatky pltníctva na najdlhšej slovenskej rieke sa datujú od 11. storočia. Rieka Váh bola jedinou vhodnou a bezpečnou cestou pri osídľovaní severného Slovenska.
Strečniansky prielom pohorím znamenal pre pltníkov dobrodružstvo, ale tiež nezvyčajné zážitky prvých cestovateľov.
Hlboký priesmyk s množstvom meandrov, vymyslených i skutočných nástrah s panenskou prírodou Malej Fatry, ktorému trónia dva hrady, bol úsekom, na ktorý sa tešili, i ktorého sa obávali. Plte sa plavili až z Liptova a obídenie brál Margita a Besná znamenal už bezproblémový let pltí do Dunaja a ďalej až do Čierneho mora. Plte ako najvýznamnejší prostriedok nákladnej i osobnej dopravy v minulosti koncom 19. a začiatkom 20 storočia, začala nahrádzať lacnejšia železničná doprava. Tridsiate roky minulého storočia sú považované za zánik pltníctva na Váhu.

 
Súčasnosť


Príroda si svoju nádheru a čaro zachovala a Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť od roku 1999 realizuje myšlienku využiť potenciál krajiny a predstaviť ho formou turistickejatrakcie. Obnovenie tradičnej dopravy umožňuje návštevníkom zoznámiť sa s neobyčajným množstvom kultúrnych, historických, prírodných a technických zaujímavostí, ktoré poskytuje sedem kilometrov splavovaného úseku. O zaujímavostiach oboznamujú v odbornom výklade vodcovia plavidla – pltníci v krojoch. Splavovanie Váhu na pltiach je základom ponuky spoločnosti . Na spestrenie ponuky atrakcie, ale aj všeobecne na spríjemnenie návštevy tejto časti Slovenska, ponúka Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť tiež zaujímavý doplnkový program.

 
citykarta citykarta